fbpx

Wisdom

THE LEGACY FROM PAST TO PRESENT

Mindset แนวคิดผู้นำ ดี ๆ – ของคนที่ต้องการประสบความสำเร็จ

เคล็ดลับการวาง Mindset เพื่อพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าในบริษัท โดยเรียนรู้จากแนวคิดของผู้นำเพื่อนำตนเองไปสู่ความสำเร็จ เมื่อคุณต้องการความก้าวหน... Read More...
กลยุทธ์เล่าปี่ ร่วมทัพ จับมือ ปั้นมือขวาสร้างธุรกิจให้ยั่งยืน

กลยุทธ์เล่าปี่ – ปั้นมือขวาสร้างธุรกิจให้ยั่งยืน

เมื่อเวลาที่จะเริ่มทำธุรกิจคนส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงเรื่องสินค้า ลูกค้า แบรนด์ หรือเรื่องเงินทุนเป็นอันดับแรกๆ แต่สิ่งสำคัญที่คนทั่วไปมักจะลืมนึก... Read More...
แนวทางในการพัฒนาตนเอง ก้าวทันเทคโนโลยี

แนวทางพัฒนาตนเอง – ก้าวทันเทคโนโลยี

ในทุกวันนี้เราเริ่มพบเห็นสิ่งที่เรียกว่า Disruptive Technology หรือเทคโนโลยีที่เข้ามาแทรกแซงวิถีการทำงานในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้น ในแง่มุ... Read More...

SUSTAIN

THINK BEYOND YOURSELF, THINK SUSTAINABILITY

ภูคราม – ความงดงามของพื้นถิ่น สร้างโอกาสและอาชีพเพื่อชุมชน

ในวันที่รูปแบบของการทำธุรกิจในปัจจุบันเริ่มเปลี่ยนไป เงินทองและความร่ำรวยไม่ได้เป็นเครื่องชี้วัดเพียงอย่างเดียวของการประสบความสำเร็จ หากแต่ค... Read More...