fbpx

SUSTAIN

THINK BEYOND YOURSELF, THINK SUSTAINABILITY

ก้าวสำคัญสู่การหยุดการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ

ปัจจุบัน การผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม และพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังได้รับความนิยมไปทั่วโลก เพิ่มโอกาสให้คนมากมายมีโอกาสเข้าถึงและได้ใช้ไฟฟ้าที... Read More...

5 องค์กรรวมใจตั้งทุ่นกักขยะแม่น้ำเจ้าพระยา แก้ปัญหาขยะลอยน้ำไหลสู่ทะเล

หน่วยงานรัฐและภาคเอกชน จับมือแก้ไขปัญหาขยะต้นทางแม่น้ำเจ้าพระยา ติดตั้งทุ่นกักขยะยาว 250 เมตร บนพื้นที่บางกระเจ้า ลดปริมาณขยะในแม่น้ำ  ปกป้อ... Read More...

วิถีชีวิตเกษตรอินทรีย์ “ความสุข”สร้างได้ที่“บ้านทุ่งลุงโก้”

นิยามของ “ความสุข” ของแต่ละคนแตกต่างกัน บางคนมีความสุขที่มีเงินเก็บจำนวนมาก  บางคนมีความสุขกับการท่องเที่ยว ซื้อของแพง ๆ  หรือมีเวลาพบปะเพื่... Read More...

Wisdom

THE LEGACY FROM PAST TO PRESENT

Work-Life Balance

ปัญหาอย่างหนึ่งของคนทำงานเป็นลูกจ้างหรือผู้บริหารคือ “ความสมดุลของชีวิตและเรื่องงาน” (Work-Life Balance) หลายคนชีวิตต้องพังเพราะหาความสมดุลต... Read More...

ป่วย… จากอาการ “หมดไฟ” ทำอย่างไรให้ฟื้น !!!

หลายๆ คนเมื่อได้ทำงานอยู่ในตำแหน่งเดียวเป็นระยะเวลานาน อาจรู้สึก “หมดไฟ” ไม่อยากเปลี่ยนไปทำอย่างอื่นอีกแล้ว  แต่รู้หรือไม่ว่า การที่พวกเรารู... Read More...

เหตุใด Lazada และ Shopee สามารถครองตลาดช็อปปิ้งออนไลน์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไว้ได้?

ปัจจุบัน อุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซ หรือ ช้อปปิ้งออนไลน์กำลังมาแรง ผู้ประกอบการธุรกิจช้อปปิ้งออนไลน์แต่ละราย ต่างงัดกลยุทธ์เด็ดๆ ออกมาแย่งชิงลูกค... Read More...