fbpx

Wisdom

THE LEGACY FROM PAST TO PRESENT

แนวทางในการพัฒนาตนเอง ก้าวทันเทคโนโลยี

แนวทางในการพัฒนาตนเอง ก้าวทันเทคโนโลยี

ในทุกวันนี้เราเริ่มพบเห็นสิ่งที่เรียกว่า Disruptive Technology หรือเทคโนโลยีที่เข้ามาแทรกแซงวิถีการทำงานในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้น ในแง่มุ... Read More...
แนวคิดผู้นำที่ดี - เปลี่ยนมุมมองความคิดลูกน้องก็รักจนตาย

แนวคิดผู้นำที่ดี – ทำได้อย่างนี้ลูกน้องก็รักจนตาย

องค์กรขนาดใหญ่ทั้งหลายที่ประสบความสำเร็จในสายธุรกิจต่าง ๆ มักจะพบปัญหาเรื่องความแตกต่างทางความคิดระหว่าง Generation จนก่อให้เกิดปัญหาสะสมและ... Read More...
เคล็ดลับการทำธุรกิจ ของคนจีนโพ้นทะเลที่เข้ามาก่อร่างสร้างธุรกิจในเมืองไทย ภูมิปัญญาที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น

หยุดวิถีจน ตามวิถีจีน เคล็ดลับมังกรผลัดถิ่นก่อร่างสร้างธุรกิจ

มีคนจีนมากมายที่หลายคนเรียกเขาว่า "มังกรผลัดถิ่น" ข้ามน้ำข้ามทะเลจากบ้านเกิดไปอยู่ถิ่นอื่นทำมาหากินอย่างขยันขันแข็งเป็นผู้บุกเบิกธุรกิจการค้... Read More...

SUSTAIN

THINK BEYOND YOURSELF, THINK SUSTAINABILITY

GetKaset – ตลาดขายสินค้าเกษตรออนไลน์

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ ทำให้อาชีพเกษตรกรรมซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่มีมาอย่างช้านานประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับและเป็นที่รู้จ... Read More...